0 %
Vážený/á respondent/ka, ďakujeme Vám za ochotu zúčastniť sa v našom výskume, ktorý je zameraný na preskúmanie Vašich kognitívnych schopností. Výskum organizuje (koho sem dáme?) ... na Trnavskej univerzite v Trnave.
Vaša účasť je dobrovoľná a kedykoľvek môžete svoju účasť na výskume ukončiť. Na začiatku výskumu Vám bude pridelený identifikačný kód, ktorý si zapíšte pre prípad, že by ste chceli byť neskôr z dátového súboru odstránení - bez neho Vás nebudeme vedieť spätne dohľadať. Vaša účasť bude totiž anonymná a bude využitá len na vedecké účely. V rámci praktík otvorenej vedy budú dáta sprístupnené vedeckej obci aj pre iných výskumníkov.
Účasť na výskume Vám zaberie (koľko, 5-10 minút?). Vyhraďte si prosím toľko času, aby ste ho vyplnili na jedno sedenie. Pokiaľ by ste aktuálne toľko času nemali, zapojte sa prosím, keď takú možnosť mať budete. V prípade otázok ohľadom tohto výskumu môžete kontaktovať (mail toho, koho dáme ako organizátora výskumu).